Informace pro rodiče

Den jazyků

28.09.2015 23:48

V pátek jsme výuku pojali trochu netradičně. Stejně jako v uplynulých letech se totiž i letos konal projektový den Den jazyků. 

Děti se tento den mohly dozvědět něco o cizích jazycích a o tom, kde se jimi hovoří. Na vlastní kůži si vyzkoušely, jak se zdraví lidé ve 4 evropských zemích,zazpívaly si písničku v anglickém jazyce a nakonec si vytvořily vlajky státu, ke kterému tento den náležely.Své národní barvy hájily během hokejového zápasu, který se uskutečnil v tělocvičně. Ještě cestou do jídelny děti  zdravily spoluobčany  výkřiky "ciao" nebo "bonjour" a pyšně ukazovaly své vlajky.

 Fotky z tohoto dne budou uloženy na "rajčeti".

 

 

Informační kampaň

14.09.2015 20:05

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyvinulo v rámci informační kampaně „Právo na dětství“  nového a dostupného pomocníka pro snadnou a rychlou orientaci v rodinných situacích.

Obsahuje návody a postupy, jak v dané konkrétnísituaci postupovat, s kým spolupracovat a na kohose případně obrátit s žádostí o pomoc. Všechny typové situace rozebrané v interaktivním katalogu se týkají vztahů rodičů s dětmi ve složitých či krizových situacích. Katalog popisuje devět základních typů životních situací, u každé jsou naznačeny postupy a rozhodování všemi potřebnými směry mezi jednotlivými zúčastněnými institucemi. Ze zpracovaných témat např.: nedostatečná péče o děti; vzdělávání; užívání návykových látek; poruchy psychického stavu dětí.

https://katalog.pravonadetstvi.cz/.

Nový nástroj je přístupný on-line i ve verzi upravené pro tablety a telefony.