Procvičování

Čtvrtlení práce z matematiky -  ve čtvrtek 15. listopadu
 
učivo: pamětné dělení mimo obor malé násobilky (se zbytkem nebo např. 68:4)
pamětné sčítání a odčítání do 10 000 (4 320 + 1 200)
zaokrouhlování čísel
písemné násobení pod sebou jednociferným činitelem
přednost matematických operací, závorky (např. 32 : (2 . 4) = )
písemné dělení jednociferným dělitelem
slovní úlohy
G: vzájemný vztah dvou přímek v rovině
rýsování - přímka, bod, kolmice
JS