Procvičování

Týden od 7. - 11. ledna

Slovní úlohy  - str. 14/16, 17, 18, 19
Písemné dělení  str. 14/21
Písemné sčítání odčítání - opak. str. 14;   obtížnější varianta str. 15, 16
Opakování a příprava na pís. práci - viz. pololetní práce
 
NUTNÉ: NĚKTEŘÍ žáci neumí stále sestrojit ani čtverec a obdélník, neumí použít pravítko s ryskou apod. S celou třídou už musím postoupit v učivu dál, je nutné doma individuálně docvičit. Stejně tak zaokrouhlování.
 

Pololetní práce

ve ČT 17. ledna
- násobení a dělení násobkem 10 (např. 5 . 1 000;  45 000 : 90)
- písemné dělení jednociferným dělitelem
- převody jednotek délky a hmotnosti
- písemné sčítání a odčítání pod sebou
- písemné násobení
- rolišování čtyřúhelníků a jejich pojmenování
- vrcholy, strany čtyřúhelníku, jeho konstrukce  
- kruh, kružnice
 

Týden od 14. do 18. ledna

Zápis, čtení, porovnávání a zaokrouhlování čísel větších než  1 000 a menších než milion.
Písemné sčítání a odčítání techto čísel pod sebou.  Učebnice str. 16, 17
Opakování - písemné dělení.
Pamětné násobení a dělení - učebnice str. 20
PS str. 29, 30, 31
G: Kružnice, kruh
Ve čtvrtek pololetní práce - kdo chybí, práci napíše po návratu do školy.