Týden 9.11.-13.11.2015

M

- 2. díl, str. 1-3

- psaní číslice7, sčítání v oboru 0-7; číselná řada

 

ČJ-

ŽA- str.41-45

-vyvození písmene I,i;čtení slabik a dvouslabičných slov

Psaní- procvičování psacího o a zapojení s do slabik

- nácvik  malého psacího i

 

Aj

-procvičování číselné řady1-10

- poznávání číslic

PS str. 13,15