Týden 7.9.-11.9.2015

ČJ

ŽA : rozvoj zrakové percepce, orientace na stránce, vyhledávání stejných tvarů písmen a obrazců,vyprávění pohádky podle obrázku,určování počtu slabik ve slově, analýza první hlásky ve slově

PÍS.:  cviky na uvolnění ramenního kloubu a zápěstí,správné držení tužky, 

- zjišťování početních dovedností, vytváření souboru  o daném počtu prvků (1-3),

 zjišťování počtu prvků,řazení prvků