Týden 30.9.-4.10.

ČJ - uč. str. 22 - 26

- opakování ( skupiny souhlásek bě, pě, vě, mě, souhlásky na konci slova, věta jednoduchá, větný celek)

- pracovní sešit str. 10, 11

M - uč. str. 19 - 23

- opakování (sčítání a odčítání do 100, malá násobilka, slovní úlohy, počítání se závorkami, slovní úlohy)

- geometrie - opakování (bod, přímka, úsečka)

Prv - uč. str. 8, 9

- dopravní výchova - dopravní značky