Týden 29.9.-2.10.2015

ČJ

ŽA str.18-20

vyvození slabik ma,má; čtení slabiky ve větách; vyvození písmene L,l  ( psací i tiskací tvary)

 Trénink čtení na str. 20 (kytička)

 

Pís.15-18

Dětem moc nešly lístečky ( důležitý prvek při nácviku psacího s), zkuste doma potrénovat.

 

M

str.15

psaní číslic 2,3

- vyvození operace sčítání v oboru o-3; porovnávání čísel v oboru 0-5

 

Od začátku října už mohou za vzorově splněné úkoly dostávat 1 do žákovské knížky. Ostatní razítka zůstavájí.

 

AJ

- pozdravy a přivítání; poslechové úkoly zaměřené na ověření slovní zásoby; příběh- poslech

 

PÍSMENA

Vystřihněte dětem, prosím, všechny dlouhé samohlásky. Některé děti už mají vystřižené á, ale co nevidět budou potřeba i další. 

Děkuji 

Irena machová