Týden 21.9.- 25.9. 2015

M

-str. 13,14

-psaní číslice 1, 2

- porovnávání počtu prvků

 

ČJ

ŽA str.13-16

- procvičování čtení všech tvarů písmene M

- analýza počáteční hlásky ve slově, vkládání písmene do mřížek

PÍS. str. 9,10,11,12

AJ

- pozdravy, představení I'm......

Hello song