Úkoly z 15.10.

15.10.2015 19:44

Vážení rodiče, 

dnes děti přinesly více úkolů než obvykle:-( Nemusí  však být vypracované do zítřka:-)

Děti je přinesou až v pondělí. Za úkol mají přípravné prvky na písmeno psací e  tzv. " vlaštovky" ( v malé písance a částečně i ve velké písance). Dětem se moc nevedly a je potřeba je doma potrénovat. Dalším úkolem je opis zeleného rámečku do sešitu ( Matematika str.20).

Hodně dětí má stále  těžkou ruku, ryjí. Nepovedené cviky už ani nelze vygumovat. Proto posílám nový prac. list na procvičení. 

Věnujte se , prosím,  i čtení slabik. Dětem se po vyvození slabik se samohláskou e začínají plést. Důraz klademe na výrazné čtení dlouhých a krátkých slabik.

V matematice budeme na známky počítat příklady na sčítání a odčítání v oboru 1-4. Dnes jsme trénovali a některé děti zaměňují znaménka početních operací.

 

Ale abych jen neudělovala příkazy a nekritizovala :-)

Je spousta dětí, keré se snaží, jsou samostatné a vzorně se na školu připravují ( rychlí počtáři, čtenáři  a "pisálci"...). Moc je chválím.

I. Machová
 

 

Zpět