Probírané učivo

16.01.2016 16:40

Co jsme zvládli v tomto týdnu:

ČJ- vyvození nového písmene Z,z

-nácvik  velkého psacího U a malého psacího n  ( většinou se povedlo)

Potíže se zapojováním některých písmen do slabik a slov ( např. -os, ot....).

Trénujte doma diktátky psacích písmen a slabik. Některá písmenka děti zapomínají a při přepisu z tiskací formy do psací by měly problémy.

Podle slabikáře můžete dětem vystřihnout další písmena. Skládáme docela často. Některé děti už dost písmen poztrácela, stačí jim vyrobit náhradní na malý kousek tvrdého papíru.

 

M

- procvičujeme +,- do 10

- některé děti již zvládají všechny příklady pamětně ( chválím), některé ještě spoléhají na prsty.Pokrok je ale  vidět u všech dětí:- ). 

 

Čtení

Dú  na víkend slabikář str. 28 i psací slova

AJ

-opakovali jsme názvy hraček, čísla ( staré učivo), barvy (nové učivo)

- poslouchali jsme příběh 

 

Zpět