Pololetní písemná práce z ČJ

04.01.2017 19:47

Příští týden ve čtvrtek  ( 12.1.) nás čeká pololetní písemná práce z ČJ :-(  Budeme s dětmi procvičovat ve škole, ale bylo by dobré na něco kouknout i doma. 

Součástí bude i diktát.Ten si  napíšeme ve středu 11.1.

Témata jsou:

abeceda a řazení slov

 psaní velkých písmen ve vlastníchj jménech osob, zvířat, pohádkových postav

druhy vět (O,T,P,R + znaménka na konci věty)

slova protikladná, synonyma, nadřazená, podřazená a souřadná

dělení slov na slabiky, určování počtu slabik

Zpět