Opakování o prázdninách

10.03.2017 16:00

Vážení rodiče,
prosím, abyste o jarních prázdninách trénovali s dětmi násobení a dělení 2-5.
Děti by již měly být schopné říkat výsledky bez počítání na prstech a s rychlou a správnou odpovědí.
Po prázdninách (od 23.3.) budu v hodinách matematiky zkoušet. Pokud zkoušení nezvládne a dostane známku 3 a horší, bude zkoušení opakováno.
Cílem je, aby se všechny děti násobilku naučily zpaměti a nechybovaly, na těchto znalostech staví matematika v dalších ročnících. Pokud by násobilku dítě nezvládlo, bude mít problémy s počítáním celou školní docházku.
Děti chybují zejména v příkladech na dělení a v násobilce čísel pětkou počínaje (5.3, 6.4, 7.5, 8.3, 9.4 aj.). Některé si pletou násobení a dělení.

 

AJ

Po prázdninách nás čeká opakování slovní zásoby My face ( Můj obličej). Děti mají u sebe malé i pracovní sešity. Procvičujte, prosím, i písemnou formu ( face, nose, mouth, eye,ear,hair).

PRV

Dokončili jsme učivo o určování času. Po prázdninách budou děti psát testík na určování hodin. Prozatím jen lehčí variantu tzn. čtvrt, půl, třičtvrtě a celá.

ČJ

 Po prázdninách pokračujeme v  učivu o pravopisu vlastních jmen hor, řek a měst.

Přeji Vám i dětem pěkné prázdniny. IM

Zpět