Omlouvání žáků

28.11.2015 09:02

Na žádost paní ředitelky připomínám postup při omlouvání Vašich dětí z výuky:

 

 Jednodenní  absenci omlouvají rodiče.Plánovaná absence se omlouvá dopředu. O uvolnění na více dní se žádá ředitelství školy přes třídního učitele ( tiskopis je ke stažení na stránkách školy).Základním předpokladem uvolnění z výuky na rekreaci  je doplnění učiva bez následného omlouvání z klasifikace. Na rekreaci uvolňuje ředitelka školy jen jednou za rok.

Návštěva lékaře není důvodem k celodenní absenci, po skončení vyšetření se žák účastní výuky. Musí-li žák předčasně odejít z vyučování, předloží písemný souhlas svého zákonného zástupce třídnímu nebo vyučujícímu učiteli. Zákonný zástupce nebo jím zmocněná osoba dítě vyzvedává ze školy.

 Při nemoci omlouvají rodiče žáka do 3 kalendářních dní od počátku absence. Bezprostředně po skončení nemoci musí žáci donést písemnou omluvenku v žákovské knížce podepsanou rodiči.

Žák je povinen doplňovat si zameškané učivo, důležité zápisy a v případě dlouhodobé absence zajistit si doučení promeškané látky.

 

Zpět