Informační kampaň

14.09.2015 20:05

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyvinulo v rámci informační kampaně „Právo na dětství“  nového a dostupného pomocníka pro snadnou a rychlou orientaci v rodinných situacích.

Obsahuje návody a postupy, jak v dané konkrétnísituaci postupovat, s kým spolupracovat a na kohose případně obrátit s žádostí o pomoc. Všechny typové situace rozebrané v interaktivním katalogu se týkají vztahů rodičů s dětmi ve složitých či krizových situacích. Katalog popisuje devět základních typů životních situací, u každé jsou naznačeny postupy a rozhodování všemi potřebnými směry mezi jednotlivými zúčastněnými institucemi. Ze zpracovaných témat např.: nedostatečná péče o děti; vzdělávání; užívání návykových látek; poruchy psychického stavu dětí.

https://katalog.pravonadetstvi.cz/.

Nový nástroj je přístupný on-line i ve verzi upravené pro tablety a telefony.

 

Zpět