Důležité!!!

01.02.2016 19:08

Vážení rodiče,
rekonstrukce školních sociálních zařízení na budově Masarykova pokračuje.
Všichni se snaží, aby provoz školy byl co nejméně ovlivněn, ale pro průběh prací a zejména bezpečnost žáků je nutné opět zařadit prodloužený víkend.
Budou se vykonávat nejprašnější a nejhlučnější práce další etapy výstavby, proto se žákům v pátek 5. února krátí vyučování (1. stupeň 4 hodiny, druhý stupeň do 12 hodin)  a 8. 2. se žákům uděluje druhý den ředitelského  volna. Žáci 1.- 5.třídy, kteří běžně navštěvují školní družinu, budou mít opět v daný den možnost celodenně školní družinu navštívit (bližší pokyny získají od vedoucí ŠD bezprostředně před akcí).
Stavební práce budou prováděny citlivě s ohledem na žáky, přesto se však určitému stupni hlučnosti a prašnosti nevyhneme. Přesto bude třeba jejich disciplinovanosti.  Především bude potřeba, aby žáci:
a)      Nevstupovali do míst, kde se pracuje
b)      V době prací vůbec nechodili na školní dvůr, neodkládali si tam kola
c)       Převlékali se a přezouvali v místech, kam přemístíme jejich skříňku
d)      Důsledně dodržovali pokyny vyučujících a vedení školy, v případě problémů se na vedení školy obraceli.
Hodně prací se udělá v době po vyučování a o víkendech.
                               Děkuji za pochopení.                     H.Pokorná, ředitelka školy


 

Zpět