Informace pro rodiče

Plán na listopad

01.11.2015 22:06

18.11. Digitarium Brno,školní pořad  Polaris

19.11. v 16.00 hod. třídní schůzky, 16.30-18.00 hovorové hodiny

20.11. tvořivé dílny- tvorba výrobků k prodeji u  Rozžíhání vánočního stromu

29.11. vystoupení na Rozžíhání vánočního stromu

Doprava do Brna

26.10.2015 18:10

Vážení rodiče,

do školy přišla faktura za autobus do Brna z minulého týdne. Vybírám 92,- Kč. Cena na jednoho žáka je 122,- Kč. 

30,- Kč máte v třídním fondu.

I. Machová