Informace pro rodiče

Písemné práce

10.11.2018 08:46

Čtvrtlení práce z matematiky -  ve čtvrtek 15. listopadu

učivo: pamětné dělení mimo obor malé násobilky (se zbytkem nebo např. 68:4)
pamětné sčítání a odčítání do 10 000 (4 320 + 1 200)
zaokrouhlování čísel
písemné násobení pod sebou jednociferným činitelem
přednost matematických operací, závorky (např. 32 : (2 . 4) = )
písemné dělení jednociferným dělitelem
slovní úlohy
G: vzájemný vztah dvou přímek v rovině
rýsování - přímka, bod, kolmice
JS

PS - opravím a předám do pondělí, dám paní učitelce k nahlédnutí na hovorové hodiny. JS

Čtvrtletní práce z českého jazyka

Diktát- úterý 13.11.

Mluvnice-pátek 16.11.

učivo:

řazení slov podle abecedy

psaní u,ů,ú !!! +psaní ú po předponách ( neúspěšný, trojúhelník...)

kořen slova ryba, porybný, rybička

předložky, předpony - správnost psaní slov (od)chod,(před) domem...

předpony od, nad, bez,roz, vz- bezzubý, poddaný, rozžhavený,bezstarostný...

psaní bě/bje;vě/vje (dobrý oběd, objednat...) 

vyjmenovaná slova po B,L,M + chytáky

IM

Telefonní číslo na budovu U Floriánka

03.11.2018 20:12

SDĚLENÍ RODIČŮM
Dobrý den, k 31. 10. 2018 skončila ve funkci ředitelky školy paní Mgr. Hana Pokorná. K 1. 12. 2018 nastupuje do funkce pan ředitel Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
V některých třídách se vzhledem ke změně částečně pozměnil rozvrh (informace jste obdrželi od třídních učitelů).

Další informace se týká telefonického spojení s novou budovou na Floriánku. Protože se nám prozatím nedaří zprovoznit pevnou linku (dlouhé čekací termíny), můžete vyučující kontaktovat na čísle:

730 151 123 v době od 7:30 do 13:30 v době přestávek, před vyučováním a po vyučování (děti mají v rozvrhu časy zapsané).
Telefon bude u paní Mgr. Petry Stejskalové (paní Evy Svorové), ale informace nebo telefon předá i vyučujícím, s kterými budete potřebovat mluvit.
Jakmile bude pevná linka v provozu, budeme vás opět kontaktovat prostřednictvím zprávy na webu školy a třídní učitelky prostřednictvím dětí (stránky třídy, deníček, sdělení v žákovské knížce).

Děkujeme za pochopení.

Blanka Beňušová, z.ř.