Informace pro rodiče

Hovorové hodiny - Sedláčková

15.11.2018 14:58

Dobrý den,

jsem ráda, že jsem s některými rodiči v kontaktu přes mail - ráda přepošlu domácí práci v době nemoci aj.

Ve čtvrtek mám s rodiči 5. třídy od 16 hodin třídní chůzku - pokud potřebujete něco probrat, přij'dte později na hovorové hodiny, nebo si domluvíme náhradní termín. JS

Písemné práce

10.11.2018 08:46

Čtvrtlení práce z matematiky -  ve čtvrtek 15. listopadu

učivo: pamětné dělení mimo obor malé násobilky (se zbytkem nebo např. 68:4)
pamětné sčítání a odčítání do 10 000 (4 320 + 1 200)
zaokrouhlování čísel
písemné násobení pod sebou jednociferným činitelem
přednost matematických operací, závorky (např. 32 : (2 . 4) = )
písemné dělení jednociferným dělitelem
slovní úlohy
G: vzájemný vztah dvou přímek v rovině
rýsování - přímka, bod, kolmice
JS

PS - opravím a předám do pondělí, dám paní učitelce k nahlédnutí na hovorové hodiny. JS

Čtvrtletní práce z českého jazyka

Diktát- úterý 13.11.

Mluvnice-pátek 16.11.

učivo:

řazení slov podle abecedy

psaní u,ů,ú !!! +psaní ú po předponách ( neúspěšný, trojúhelník...)

kořen slova ryba, porybný, rybička

předložky, předpony - správnost psaní slov (od)chod,(před) domem...

předpony od, nad, bez,roz, vz- bezzubý, poddaný, rozžhavený,bezstarostný...

psaní bě/bje;vě/vje (dobrý oběd, objednat...) 

vyjmenovaná slova po B,L,M + chytáky

IM