Informace pro rodiče

Lyžařský kurz- nové informace

24.11.2018 10:48

Termín:10.12.-14.12.2018

LYŽAŘSKÉ KURZY PRO ŠKOLY

Ceny kurzu pro školy: 150Kč/dítě/den
Zvýhodněná cena půjčovného: 100,-/den (lyže, boty, helma); 50,-/den (lyže nebo boty); 30,-/den (helma)
Podmínky pro poskytnutí zvýhodněné ceny půjčovného:

·         Půjčujeme lyže, boty, lyžařské helmy – nepůjčujeme oblečení ani lyžařské brýle

·         Vybavení není možné jakkoliv rezervovat předem, a to ani telefonicky ani mailem

·         Vybavení půjčujeme výhradně v sobotu a neděli, které těsně předchází výcviku – dříve nemáme co půjčovat, vybavení využívají děti z předcházejí školy

·         Doporučený čas pro vypůjčení po oba dny je od 9:00 do 12:30 z důvodu menšího provozu v půjčovně, v jiné časy je nutné počítat s dlouhou čekací dobou

·         Při půjčování je nutná přítomnost dítěte, kterému se vybavení půjčuje – měříme, vážíme apod.

·         Pokud má dítě vlastní boty/lyže, je pro přípravu půjčovaného kusu nutné vlastní vybavení přinést s sebou

·         Vybrané vybavení zůstává v půjčovně, vše připravené si vyzvedne dítě v pondělí před zahájením vlastní výuky

·         Veškeré vybavení zůstává po celý týden v úschovně areálu, v pátek děti vše vrací do půjčovny hromadně

·         Platba za půjčované vybavení se řeší prostřednictvím školy vždy v pátek při skončení výuky – seznamy s cenami půjčovného obdrží učitelé dle skutečnosti v pondělí, v průběhu týdne může docházet k aktualizacím

V případě, že má žák vlastní vybavení, přiveze je až v pondělí s sebou. Vyučujícímu je třeba předat kopii potvrzení o seřízení lyží na tuto sezonu. 

 

Hovorové hodiny - Sedláčková

15.11.2018 14:58

Dobrý den,

jsem ráda, že jsem s některými rodiči v kontaktu přes mail - ráda přepošlu domácí práci v době nemoci aj.

Ve čtvrtek mám s rodiči 5. třídy od 16 hodin třídní chůzku - pokud potřebujete něco probrat, přij'dte později na hovorové hodiny, nebo si domluvíme náhradní termín. JS