Informace pro rodiče

Procvičování M, PRV

09.10.2017 21:25
Paní ředitelka připomíná, aby si děti doma procvičovaly násobení a dělení.  V prvouce budeme tento týden opakovat  dopravní výchovu (zásady chodců a cyklistů). IM

Sběr papíru

09.10.2017 21:19
 Sběr papíru: - od 19. 10. 2017  do ( dle potřeby), nejlépe do 20.10.2017 -vždy od 16:00 - 17:00 hod.  -školní dvůr Masarykova  Za utržené peníze chceme  pro děti  1. i 2. stupně pořídit  "BADATELSKÝ BATŮŽEK pro malé přírodovědce".   

Den jazyků

01.10.2017 19:54
V úterý 3.10.2017 budeme mít ve škole projektový den. V rámci tohoto  dne navštívíme anglické divadlo  v hale a čekají nás různé aktivity v anglickém jazyce. Tento den budeme mít jen 4 vyučovací hodiny.IM