Informace pro rodiče

Geometrie!

19.10.2017 13:53

Prosím rodiče, aby věnovali náležitou pozornost geometrii. Je potřeba doma s dětmi alespoň 2x týdně rýsovat, měřit, převádět jednotky. Žáci vědí, co probíráme, příklady jsou v učebnici i pracovním sešitě. Doporučuji si popř. pro procvičování zakoupit i další pracovní sešitek. Děkuji. Pokorná

Procvičování M, PRV

09.10.2017 21:25

Paní ředitelka připomíná, aby si děti doma procvičovaly násobení a dělení. 

V prvouce budeme tento týden opakovat  dopravní výchovu (zásady chodců a cyklistů). IM