Informace pro rodiče

Geometrie

15.12.2017 15:05

Paní ředitelka připomíná, aby děti cvičily rýsovaní kružnic jednou rukou.

 

V českém jazyce je stále potřeba procvičovat vyjm. slova po B. Zejména rozdíly bít a být. V následujícím týdnu začneme s vyjm. slovy po L a někteří žáci nemají stále zažitou 1. řadu. Na web. stránkách skolakov.cz je spousta zábavných cvičení, které lze využít. IM

Předvánoční týden

15.12.2017 15:02

21.12. kino Velké Němčice,vstupné bude hrazeno z vydělaných peněz na vánočním jarmarku

22.12. posezení u stromečku, koledování v DPS 

Tento den jsou jen 4 vyučovací hodiny.